Akcja krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnienii służbą”

Akcja krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnienii służbą” w 8.FOW
Ponad siedem litrów krwi oddali w środę, 21 marca, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża podczas zbiórki krwi zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą”.

W marcu na terenie całego kraju prowadzona jest ogólnopolska akcja krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

W zbiórce krwi zorganizowanej na terenie Portu Wojennego w Świnoujściu udział wzięli chętni żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej, którzy łącznie oddali ponad siedem litrów krwi.

8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA