AKCJA NEUTRALIZACJI NIEWYBUCHÓW

13 sierpnia, saperzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację wydobycia i zneutralizowania niewybuchów zalegających w wodzie w okolicach plaży w Podczelu.

W operacji brali udział marynarze z 8. Batalionu Saperów oraz nurkowie z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców.
Pierwszym etapem operacji było przeprowadzenie (w piątek, 10 sierpnia) rekonesansu oraz wstępnego przeszukania rejonu w okolicach plaży w Podczelu. Określono również charakterystykę dna i wydobyto zbiornik ciśnieniowy nieznanego pochodzenia. Niestety pogarszające się warunki hydrometeorologiczne przerwały pracę nurków. Kolejne działania miały miejsce w sobotę, 11 sierpnia. W wyniku wizji lokalnej oraz po przeprowadzeniu analizy zebranego materiału wykryte w wodzie 3 obiekty sklasyfikowano jako bomby lotnicze z okresu II wojny światowej. Bomby tego typu mogą zawierać około 250 kg materiału wybuchowego. Niewybuchy zostały możliwie najdokładniej odkopane i odmulone. Do bomb zostały podczepione liny, za pomocą których nurkowie wydobyli je z wody i przetransportowano specjalistycznym pojazdem na poligon gdzie zostaną zneutralizowane.

żródło i foto: 8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA