Bezpieczny piątek – Bezpieczny przejazd

Bezpieczny piątek – Bezpieczny przejazd. PKP Polskie Linie Kolejowe , zainicjowały kolejną edycję akcji pod nazwą „Bezpieczny piątek” prowadzonej w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”, której Policja jest wieloletnim partnerem. Począwszy od dnia 22 czerwca do dnia 31 sierpnia br. W każdy piątek, w godzinach porannych , na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce, będą prowadzone akcje informacyjno-prewencyjne.

Wypadki, do jakich dochodzi na przejazdach kolejowych mają z reguły bardzo tragiczne następstwa. Uczestnicy tych wypadków najczęściej ponoszą śmierć w wyniku odniesionych obrażeń lub doznają ciężkich uszkodzeń ciała. Kluczowym punktem sieci kolejowych są ich skrzyżowania z drogami kołowymi, ponieważ na nich dochodzi do największej ilości wypadków.

Również kamieńscy funkcjonariusze wezmą udział w akcji „Bezpieczny piątek – Bezpieczny przejazd”. Nasz cel, to ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach oraz edukację uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z przejazdów kolejowych.