Pierwsze spotkanie Centrum Obywatelskiego w Świnoujściu.

22 sierpnia w użyczonym lokalu Platformy Obywatelskiej na ulicy Monte Cassino 16, odbyło się pierwsze spotkanie Centrum Obywatelskiego w Świnoujściu. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miasta, którzy są zaniepokojenia stanem demokracji w Polsce.

Celem Centrum Obywatelskiego ma być:
– zapewnienie rzetelności wyborów do samorządu terytorialnego, parlamentu europejskiego, Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta RP.
– mobilizacja obywateli do udziału w wyborach (działanie profrekwencyjne) oraz aktywnego włączenia się w proces przeprowadzenia wyborów (komisje, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni).

System organizacji wyborów stwarza obywatelom szanse na prowadzenie monitoringu i wyłapywanie nieprawidłowości przy głosowaniu i ustalaniu wyników. Jest to możliwe m.in. dzięki dopuszczeniu do udziału w pracach komisji obwodowych mężów zaufania wyłanianych przez poszczególne komitety wyborcze oraz – wprowadzonej w obecnej noweli Kodeksu wyborczego funkcji – obserwatorów społecznych.

Szerokie zaangażowanie w obserwowanie przebiegu wyborów – czy to w charakterze mężów zaufania czy społecznych obserwatorów jest bardzo ważne. Pozwoli wyeliminować ewentualne nieprawidłowości, wzmocni zaufanie do uczciwego przebiegu wyborów, co w demokracji ma znaczenie fundamentalne.

Zależy Ci na uczciwym demokratycznym przebiegu wyborów?
Zgłoś się do Centrum Obywatelskiego w Świnoujściu.

Centrum Obywatelskie zaprasza osoby zdecydowane do pracy w Komisjach Wyborczych.
Kolejne spotkanie – 28 sierpnia o godz. 19.00,  ul. Monte Cassino 16.