Czarny Piątek , dzień, w którym musimy pokazać naszą SOLIDARNOŚĆ

Czarny Piątek, dzień, w którym musimy pokazać naszą SOLIDARNOŚĆ w OBRONIE PRAW KOBIET.

W XXI wieku nie ma zgody na tortury, do których praktycznie prowadzą przepisy, nad którymi pracuje Sejm. Doprowadzą one do sytuacji, w których kobiety będą musiały rodzić za wszelką cenę, nawet jeśli będzie wiadomo, że ich dziecko nie przeżyje dłużej niż kilka godzin po narodzinach.
W konsekwencji tej ustawy nie znajdziemy również lekarza gotowego do wykonania inwazyjnych badań prenatalnych, bo będzie to mogło rodzić jego odpowiedzialność karną.
Prawo przyczyni się do śmierci, cierpienia i chorób wielu kobiet. W wyniku jego wprowadzenia wiele polskich rodzin przejdzie przez traumę, którą będzie przeżywać przez wiele lat. To powrót do XIX wieku, to odwrócenie się od cywilizowanego świata!

Tego wszystkiego nie chcą ani zwolennicy obecnego stanu prawnego, ani liberalizacji prawa aborcyjnego.

Jutro wszyscy idziemy pod Sejm albo na Rynek naszego miasta, by głośno wykrzyczeć NIE DLA ZACOFANIA I GŁUPOTY!

Jarek Marciniak