Czy ktoś to kontroluje ? – pyta nasz Czytelnik.

Czy ktoś to kontroluje ? – pyta nasz Czytelnik i zwraca uwagę na kilka nieskończonych prac na terenie naszego miasta. Oto co napisał nasz czytelnik. …


Hallo , już około trzech lat ta latarnia na ulicy Interferie stoi uszkodzona . W całym mieście są uszkodzone kostki chodników i ulic , obok są dziury w których można złamać kończyny . Kto to kontroluje ?
Każda oddana nowa inwestycja jest nieskończona i przez lata nikt się tym nie interesuje .
Dalej na Interferie nie ma Toalet itp , itp , itp .
Janina
foto. czytelnik


Do spostrzeżeń czytelnika odniosła się Hanna Lachowska, główny specjalista z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta.

– Uszkodzony słup latarni nie zagrażał bezpieczeństwu. Jest usunięty. W najbliższych dniach zostanie zamontowana nowy.

– Chodniki i ulice są remontowane w ramach bieżącego utrzymania.

– Miasto systematycznie zwiększa ilość toalet przy wejściach plażę. W lutym tego roku została oddana do użytku kolejna przy wejściu na końcu ulicy Uzdrowiskowej. Tam, gdzie nie ma jeszcze stałych toalet, na sezon letni ustawiane są toalety przenośne. Taka toaleta w ubiegłym roku była także przy Alei Interferie i będzie również w tym sezonie.

– cyt. „Każda oddana nowa inwestycja jest nieskończona i przez lata nikt się tym nie interesuje”. Trudno odnieść się do takiej bardzo ogólnej opinii. Pani Janina nie wskazuje żadnej konkretnej inwestycji. Jeżeli inwestycja (jak pisze Pani Janina) jest oddana do użytku, to jest to równoznaczne z jej zakończeniem.

źródło: Ewyspiarz