Energopol-Szczecin w sprawie wniosku o upadłość zapowiada stanowcze kroki

Zdaniem zarządu Energopolu jedynym celem złożenia wniosku przez Auris Rental „było całkowicie nieuczciwe wymuszenie na firmie Energopol S.A. zapłaty nienależnego jej wynagrodzenia”. Energopol zapowiada, że najbliższych dniach złoży zawiadomienie do prokuratury.
Treść oświadczenia.