Hodowla klatkowa- Podpisz petycję

Ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych cierpi w klatkach w całej Europie.
Razem mamy szansę położyć kres ich cierpieniu dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”.
Potrzebujemy 1 miliona zweryfikowanych podpisów, żeby wezwać Komisję Europejską do zakończenia tego niehumanitarnego traktowania zwierząt hodowlanych.
Główne cele:

Klatki są co roku przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich. Są one niepotrzebnym okrucieństwem. Możliwe jest prowadzenie chowu w systemie bezklatkowym, który chroni dobrostan zwierząt. Wzywamy zatem Komisję do zaproponowania przepisów zakazujących stosowania:

– klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi;
– legowisk dla loch karmiących;
– klatek dla macior, o ile nie są jeszcze zakazane
– indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) to potężny sposób wywierania wpływu na prawodawców w Europie.
Europejska Inicjatywa Obywatelska

PODPISZ TERAZ, żeby uwolnić zwierzęta hodowlane i zakazać klatek w Europie!
petycja

żródło: Europejska Inicjatywa Obywatelska