INFORMACJA dla osób korzystających ze strefy płatnego parkowania

INFORMACJA dla osób korzystających ze strefy płatnego parkowania

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście każdego roku od 1 maja do 30 września w części nadmorskiej miasta Świnoujście oraz na części ulicy Wojska Polskiego obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Obszar strefy płatnego parkowania, stawki opłat, dni funkcjonowania oraz regulamin SPP określa ww. uchwała.

Od bieżącego roku SPP na terenie miasta Świnoujście obsługują nowoczesne parkomaty oferujące wiele udogodnień dla kierujących pojazdami.

1) Za postój pojazdu w strefie można zapłacić gotówką, kartą płatniczą (zbliżeniowo lub poprzez włożenie karty do czytnika) i za pomocą telefonów komórkowych poprzez aplikację SkyCash, MoBILET, CityParkApp.

Na każdym parkomacie znajdują się instrukcje (w formie obrazkowej) sposobu
dokonywania opłat.
Przed zakupieniem biletu należy podać numer rejestracyjny pojazdu lub cztery dowolne znaki ( np. XXXX) i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

2) Po odebraniu biletu parkingowego kierowca, który podczas operacji zakupu biletu nie wprowadził numeru rejestracyjnego pojazdu musi obowiązkowo umieścić go za przednią szybą pojazdu.
3) W przypadku gdy kierowca wprowadzi numer rejestracyjny pojazdu nie musi umieszczać biletu za przednią szybą pojazdu (może włożyć bilet do kieszeni i nie wracać do pojazdu), gdyż kontroler podczas wykonywania kontroli ma możliwość sprawdzenia na wyświetlaczu terminala kontrolerskiego, że pojazd o danym numerze rejestracyjnym ma wykupiony postój.

Kierowca nie musi wracać również do pojazdu, aby dokupić bilet w przypadku gdy np. kończy się czas opłaconego postoju pojazdu. W takim przypadku może opłacić postój za pomocą telefonu komórkowego poprzez aplikację SkyCash, MoBILET lub CityParkApp oczywiście zawsze wpisując numer rejestracyjny swojego pojazdu.

Dodatkowym ułatwieniem dla parkujących kierowców w SPP jest możliwość dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł wynikającej z wezwania z powodu nieopłaconego postoju w parkomacie – nie trzeba iść do Biura SPP, aby dokonać tej opłaty lecz można ją dokonać bezpośrednio w każdym urządzeniu (płacąc bilonem lub za pomocą kart płatniczych) wpisując wcześniej na klawiaturze numer wezwania.

UWAGA:
Na cenniku umieszczonym na parkomatach wskazano wysokość stawek opłat za postój:

pierwsze pół godziny 1,50 zł
pierwsza godzina 3,00 zł,
druga godzina 3,60 zł
trzecia godzina 4,30 zł
czwarta i kolejna 3,00 zł

Mając na uwadze nieporozumienia i błędne odczytywanie wysokości opłat za parkowanie np. za dwie, trzy, cztery godziny informujemy, iż cennik wskazuje wysokość opłaty za parkowanie narastająco za kolejne godziny postoju. Poniżej przedstawiamy opłaty postoju pojazdu za:

dwie godziny 6,60 zł ( 3,0 +3,60)
trzy godziny 10,90 zł ( 3,0 +3,60 +4,30)
cztery godziny 13,90 zł ( 10,90 +3,0 zł)
pięć godzin 16,90 zł itp.( za każdą godzinę postoju dodajemy 3 zł)
np. za 12 godzin postoju opłata wynosi:37,90 zł tj.
(16,90 zł za pięć godzin + 7 godz. x 3 zł ( każda kolejna godzina) = 37,90 zł)

Informujemy, iż urządzenia nie przyjmują opłat od piątku od godziny 20 (po zamknięciu strefy) do północy w niedzielę.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w budynku ( jak w latach ubiegłych) Urzędu Miasta Świnoujście ( piwnica) od strony Wojska Polskiego ½ i funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 8,00 do 20,00.
Telefon do biura SPP: 661 435 048.

***

INFORMACJA W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Urząd Miasta Świnoujście informuje, że od dnia 1 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 20,00 z wyłączeniem dni świątecznych w dzielnicy nadmorskiej w kwartale ulic: Sienkiewicza, Chrobrego, Uzdrowiskowej (do ulicy Zdrojowej), Żeromskiego, Małachowskiego oraz na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od do granicy państwa do ul. Fredry na terenie miasta Świnoujście obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania.

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania reguluje Uchwała Nr XXVII/222/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2016 r.

Strefa płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej obejmuje nw. pasy drogowe:

1) ul. Jana Kasprowicza;
2) ul. Energetyków;
3) ul. Emilii Gierczak;
4) ul. Feliksa Nowowiejskiego;
5) ul. Władysława Orkana;
6) ul. Bolesława Prusa;
7) ul. Kornela Ujejskiego;
8) ul. Stanisława Małachowskiego;
9) ul. Powstańców Śląskich;
10) ul. Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Stanisława Małachowskiego;
11) ul. Uzdrowiskowa od ul. Bronisława Trentowskiego do ul. Zdrojowej;
12) ul. Bronisława Trentowskiego;
13) ul. Bolesława Chrobrego od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej;
14) ul. Juliusza Słowackiego;
15) ul. Marii Konopnickiej;
16) ul. Henryka Sienkiewicza;
17) ul. Augusta Cieszkowskiego;
18) ul. Elizy Orzeszkowej;
19) ul. Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;
20) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;
21) ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego;

oraz poza obszarem dzielnicy nadmorskiej:

ul. Wojska Polskiego na odcinku od granicy państwa do ul. Aleksandra Fredry.
Urząd Miasta Świnoujście