INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł w ramach Programu „Dobry start”, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenci otrzymają informację o przyznaniu świadczenia:

– osoby, które we wniosku o przyznanie świadczenia dobry start podadzą adres poczty elektronicznej, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną ze skrzynki MOPR o adresie dobrystart@mopr.swinoujscie.pl. Na tą wiadomość nie należy odpowiadać.

– osoby, które we wniosku nie podadzą adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście w siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, w pokoju 222 B (II piętro).

Świadczenie dobry start, tak samo jak świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne jest wolne od egzekucji zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W/w świadczenia wpływające na rachunek bankowy klienta zawierają odpowiednią adnotację umożliwiającą zarówno bankom jak i organom egzekucyjnym identyfikację wypłacanego świadczenia wolnego od egzekucji.

MOPR Świnoujście