Kampania Białej Wstążki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kampanii „Białej Wstążki” organizowanej po raz dziesiąty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
Kampania realizowana jest pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” i przebiegać będzie w dniach od 12 – 23.11.2018 roku.
Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym
w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka jest symbolem zobowiązania
do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz do powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.
W ramach Kampanii na terenie miasta Świnoujście rozklejane będą plakaty informacyjne dla jego mieszkańców. Dowiedzieć się z nich można będzie o terminach proponowanych zajęć, warsztatów, punktów konsultacyjnych prowadzonych przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Szczegółowy program tegorocznej Kampanii „Białej Wstążki” pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.