Kolosalna podwyżka cen za śmieci

Składowisko w Słajsinie: Musimy podnieść cenę za śmieci.
– Nasze stawki za odbiór odpadów komunalnych nie były zmieniane od 2014 roku. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w tym czasie koszty znacznie wzrosły. Podrożało paliwo, prąd, wzrosły koszty robocizny (zatrudnienia pracowników) i inne. Dodatkowo od 2016 roku część śmieci musimy dowozić do spalarni odpadów w Szczecinie. To jest dodatkowy duży koszt – tłumaczy konieczność podwyżki Jacek Chrzanowski, Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI.
Zarząd CZG R-XXI planuje wprowadzenie zmian od lipca tego roku. Wczoraj (8 maja) w urzędzie miasta spotkał się w tej sprawie z radnym i zarządcami nieruchomości w naszym mieście.
– Wzrost kosztów to nie jedyny powód – mówił Jacek Chrzanowski. – Związek nie powstał po to, aby zarabiać na mieszkańcach gmin, ale musimy mieć środki na inwestycje. Za 2-3 lata staniemy chociażby przed pilną potrzebą budowy nowej kwatery do składowania odpadów. Potrzebujemy również ponad 4 mln złotych na wywóz dotychczas zgromadzonych odpadów, których nie możemy u siebie składować. A kolejnych 41 tysięcy ton będzie już z tego roku. Każda tona, którą musimy wywieźć do spalarni w Szczecinie kosztuje 238 złotych. Dochodzą jeszcze koszty transportu.
Jacek Chrzanowski dodał również, że jeśli gminy, które są członkami związku R-XXI nie zgodzą się na podwyżkę, to zakładowi grozi utrata płynności finansowej.
– Zmiany powinny być. Tego raczej nikt nie kwestionuje – mówił radny Krzysztof Szpytko. – Chodzi tylko o to, w jakim zakresie, w jakiej wysokości.
O ile drożej?
Przewodniczący Celowego Związku Gmin R-XXI Jacek Chrzanowski podał wysokość nowych stawek dla gmin (za 1 tonę):
– odpady zmieszane: dotąd 247 złotych, po podwyżce: 310 złotych
– gabaryty: dotąd 240 złotych, po podwyżce 400 złotych
– zużyte opony 240/500
– zmieszane odpady: betonu, gruzu ceglanego: 180/310
– odpady papy: 240/600
– odpady zielone: 150/200
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 0/ 600
– zmieszane odpady opakowaniowe: 0/170
– plastik: 0/0
– szkło: 0/0

Czytaj dalej …


Pages: 1 2