Kończy się termin składania wniosków na 300+

Kończy się termin składania wniosków na 300+ (dobry start)

Przypominamy, że tylko do 30 listopada br. można składać wnioski na jednorazowe świadczenie dobry start (300+).
Wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 w pok. nr 222b w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4, tel. 91 322-54-67.
Zachęcamy do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Prosimy o sprawdzenie czy wniosek został dostarczony skutecznie.
Wnioski złożone wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami zostaną rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Hanna Lachowska

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych