Listy poparcia dla strajkujących ze związków nauczycielskich z całego świata.

Od pierwszego dnia strajku otrzymujemy listy poparcia od naszych koleżanek i kolegów ze związków nauczycielskich z całego świata. Serdeczne słowa płyną od organizacji z sąsiednich krajów, z którymi od dawna współpracujemy i w których polskie nauczycielki i nauczyciele mają licznych przyjaciół oraz z odległych miejsc na świecie, a co szczególnie poruszające, z krajów, gdzie kondycja zawodu nauczyciela i samej edukacji są niekiedy gorsze niż nasza. „Rozumiemy Waszą walkę! Jesteśmy z Wami, jesteście dla nas wzorem!” – piszą.

Z całą mocą wsparła nas nasza konfederacja – Międzynarodówka Edukacyjna.

Oto przesłania od organizacji i całych konfederacji. Wybaczcie, nie nadążamy z ich tłumaczeniem, będziemy to sukcesywnie uzupełniać, tymczasem pod linkami możecie znaleźć zeskanowane oryginały adresowanych do Was pism:

Belgia – COV; Bułgaria – SEB i konfederacja bułgarskich związków zawodowych CITUB; Cypr – PEO; Czarnogóra – SPCG; Dania – DLF; Niemcy – GEW i VBE; Grecja – OLME; Gruzja – ESFTUG; Łotwa – LIZDA, Rumunia – CSDR; Słowenia – ESTUS; Słowacja – OZPSaV, Szwecja – LF; Ukraina TUESWU, FPSU; Węgry – PSZ, konfederacja węgierskich związków zawodowych MASZSZ;  Wielka Brytania – NASUWT, NEU.

Wyrazy wsparcia przekazała także Światowa Konfederacja Nauczycielskich Związków Zawodowych WFTU i afiliowany przy niej związek nauczycieli ze Sri Lanki – CTUS.

 

Wśród nich są też serdeczne słowa kierowane do nas od zagranicznych ekspertów lub osób zainteresowanych polską edukacją, których gościliśmy w naszej siedzibie, zwiedzali placówki edukacyjne lub współpracowali z nami we wspólnych międzynarodowych projektach.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO