Muzeum Narodowe w Szczecinie – KALENDARIUM WYDARZEŃ: 18 – 24 MARCA 2019

Kalendarium wydarzeń, oraz zestawienie aktualnych wystaw 18 – 24 MARCA 2019

18 MARCA | PONIEDZIAŁEK
Muzeum nieczynne

19 MARCA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

20 MARCA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Historii Sztuki | „Sztuka I połowy XX wieku” | Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka (MNS)
17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Środa z historią Szczecina | „Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Pomorza Zachodniego
w pierwszych latach powojennych” | Wykład dr hab. Urszuli Kozłowskiej (US)

21 MARCA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Antyczna | „Epikur – patronem żarłoków? Jak jadali renesansowi humaniści”
Wykład Dawida Barbarzaka (UAM)

22 MARCA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

23 MARCA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
BEZPŁATNA SOBOTA | Wstęp wolny na wszystkie wystawy MNS
12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł
Rysujemy w Muzeum | Warsztaty dla dzieci i młodzieży | Prowadzenie: Maryla Raban

24 MARCA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

ZAPOWIEDŹ
29 marca | piątek
18.00 – 24.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
AMAZOŃSKA NOC | Finisaż „Inspirowani natura. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie
Borysowi Malkinowi” | W programie: oprowadzanie kuratorskie, wykłady, koncert, oraz
projekcje filmowe

AKADEMIA HISTORII SZTUKI
SZTUKA I POŁOWY XX WIEKU

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach muzealnego kursu „Akademia Historii Sztuki”.
Tym razem wykład zatytułowany „Sztuka I połowy XX wieku” wygłosi dr Szymon Piotr Kubiak, kierownik Działu Sztuki Europejskiej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Spotkanie dobędzie się w środę, 20 marca 2019 roku o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej
(I-piętro, skrzydło północne) gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.
Wstęp wolny.

________________________________________

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki.

KOLEJNE WYKŁADY:

27 marca 2019 (środa), godz. 17.00
Sztuka polska I połowy XX wieku | dr Beata Wolska

3 kwietnia 2019 (środa), godz. 17.00
Sztuka II połowy XX wieku | dr Szymon Piotr Kubiak

10 kwietnia 2019 (środa), godz. 17.00
Sztuka polska II połowy XX wieku | dr Beata Wolska

17 kwietnia 2019 (środa), godz. 17.00
Pascha w ikonografii chrześcijańskiej | Rafał Szwedowicz

ŚRODA Z HISTORIĄ SZCZECINA
SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POMORZA ZACHODNIEGO
W PIERWSZYCH LATACH POWOJENNYCH

Tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Środa z historią Szczecina” będzie „Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Pomorza Zachodniego w pierwszych latach powojennych”.
Wykład wygłosi dr hab. Urszula Kozłowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zapraszamy w środę, 20 marca 2019 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim (ul. Księcia Mściwoja II 8).
Wstęp wolny.

______________________________________________

Na wczesne lata powojenne na Pomorzu Zachodnim możemy spojrzeć z różnych perspektyw.

Jedną z nich, często pomijaną w pracach naukowych, publicystycznych, z uwagi na inne palące problemy tamtego okresu, są niewątpliwie zagadnienia związane z kształtowaniem się służby zdrowia oraz panujące warunki sanitarno-epidemiologiczne. Specyfika Pomorza Zachodniego w tym wymiarze była odmienna od centralnych obszarów kraju. Na tę odmienność składały się: budowanie od podstaw polskiej służby zdrowia, żywiołowość i dynamika życia społecznego, co było przejawem kształtowania się nowego ładu. Był to także okres intensywnych działań podejmowanych w kierunku zwalczania i ograniczania chorób szerzących się wśród ludności. Należy podkreślić, że powojenne zachorowania na dur brzuszny, malarię czy choroby zaliczane do kategorii chorób społecznych jak gruźlicza czy choroby weneryczne, występowały masowo wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, zarówno tych, którzy tu żyli jak i tych, którzy na fali powojennych procesów migracyjnych przyjeżdżali na analizowany obszar.

Choroby zakaźne szerzące się na terenie Pomorza Zachodniego postawiły w całej gotowości nieliczną jeszcze wówczas kadrę lekarzy, która z jednej strony tworzyła zręby polskiej służby zdrowia, z drugiej zaś przyszło jej pracować w zupełnie nowym, często obcym, czy wręcz „dzikim” terenie.

_____________________________

Środy z historią Szczecina to cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.

Celem cyklu jest ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 roku.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich. Spotkania w ramach cyklu są okazją poznania przez szerszy krąg osób nie mających na co dzień możliwości kontaktu ze środowiskiem naukowym jego przedstawicieli zajmujących się historią Szczecina.

AKADEMIA ANTYCZNA
EPIKUR – PATRONEM ŻARŁOKÓW?
JAK JADALI RENESANSOWI HUMANIŚCI

Kolejne spotkanie w ramach muzealnego programu edukacyjnego „Akademia Antyczna” to wykład Dawida Barbarzaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowany „Epikur – patronem żarłoków? Jak jadali renesansowi humaniści”.Zapraszamy w czwartek, 21 marca 2019 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Wykład odbędzie się w Sali konferencyjnym na I piętrze skrzydła północnego gmachu. Wstęp wolny.

____________________________

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W tym roku Akademia Antyczna poświęcona będzie mitologii greckiej. Zostaną omówione mity o bogach, boginiach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata.

W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne oraz warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

RYSUJEMY W MUZEUM

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży
oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni
w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Prowadząca: Maryla Raban

Wstęp: 10 zł
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.