na konto miasta wpłynęło 10 mln zł

Urząd Miasta w Świnoujściu poinformował, że na konto miasta wpłynęło 10 mln zł z tytułu wadium utraconego przez konsorcjum na czele z Astaldi. Chodzi o kwotę, którą konsorcjum na czele z tym wykonawcą wpłaciło przystępując do przetargu na projekt i budowę tunelu pod Świną. Ze względu na późniejszą rezygnację z podpisania umowy, kwota ta przeszła na rzecz samorządu.

3 sierpnia firma Astaldi (lider konsorcjum) poinformowała, że odstępuje od podpisania umowy. Konsekwencją tej decyzji, wynikającą z Prawa zamówień publicznych jest utrata na rzecz zamawiającego wadium wpłaconego w momencie przystąpienia do przetargu.