Nowe samochody dla osób z niepełnosprawnością

Nowe samochody dla osób z niepełnosprawnością
Dwa nowe samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową ma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


Będą służyły podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Basztowej. Dziś na placu przed urzędem miasta prezydent Janusz Żmurkiewicz oficjalnie przekazał pojazdy prezes stowarzyszenia Danucie Komorowskiej – Rożej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
– Wielu z Państwa podopiecznych ma problemy z poruszaniem się i bez samochodu nie są w stanie dotrzeć na zajęcia – mówi Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz. – Nowe samochody zastąpią dotychczasowe, mocno już wysłużone i mam nadzieję, będą dobrze służyły, tym którzy ich naprawdę potrzebują.
Miasto przeznaczyło na ten cel 102 tys. złotych, a kolejne ponad 158 tysięcy złotych udało się pracownikom wydziału zdrowia i spraw społecznych pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tekst i zdjęcia BIK UM Świnoujście