Pięć kontroli i ponad czterdziestu nielegalnie zatrudnionych

Pięć kontroli i ponad czterdziestu nielegalnie zatrudnionych

Kilkadziesiąt przypadków nielegalnej pracy cudzoziemców stwierdzili w trakcie tylko pięciu kontroli funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Elblągu, Szczecinie, Świnoujściu i Władysławowie zakończyli 6 czerwca kontrole legalności zatrudnienia w czterech firmach budowlanych i jednej gastronomicznej.

W Gdańsku obywatel Białorusi, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego, powierzył nielegalnie pracę 28 cudzoziemcom z Ukrainy i Białorusi. Główne naruszenie przepisów stanowiła praca bez wymaganego zezwolenia. Była to już druga kontrola Straży Granicznej w tym podmiocie. W poprzedniej, zakończonej we wrześniu ubiegłego roku, gdańscy strażnicy graniczni stwierdzili, że firma nielegalnie zatrudniła 8 cudzoziemców.

Firmy budowlane skontrolowali również funkcjonariusze Straży Granicznej z Władysławowa, Elbląga i Świnoujścia. Analiza dokumentacji wykazała, że właściciele przedsiębiorstw nielegalnie powierzyli pracę w sumie 11 obywatelom Ukrainy. Z kolei w Szczecinie strażnicy graniczni ujawnili powierzenie nielegalnego wykonywania pracy 5 obywatelom Ukrainy zatrudnionym w jednej z restauracji.

Wobec pracodawców zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Za powierzenie nielegalnego wykonywania pracy grozi grzywna do 30 tys. zł.