Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Świnoujście

Pierwsza sesja Rady Miasta Świnoujście ma szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie zostaną powołane władze rady. Choć pierwsza sesja rady miasta, co do zasady, zwoływana jest przez jej przewodniczącego, w tym przypadku nie jest to możliwe, gdyż taki nie został jeszcze wybrany. Rada Miasta wybierze ze swego grona przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadzi najstarszy wiekiem radny Stanisław Bartkowiak. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Świnoujście odbędzie się 22 listopada 2018r. w Sali sesyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 14.00.