Poniedziałek 6 maja. Sesja Rady Miasta

Na poniedziałek 6 maja, na godzinę 14.00, Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołuje na wniosek Grupy Radnych XI Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5.
Poniżej publikujemy projekt porządku obrad.

Porządek obrad:
Sprawy regulaminowe.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Świnoujście zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty.

Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście
Elżbieta Jabłońska