Prezydent Świnoujścia obniżył swoją pensję.

Szanowni Państwo.

Będąc zobowiązanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), które obniża płace prezydentów miast średnio o 20%, przedłożyłem Radzie Miasta Świnoujście projekt uchwały dotyczący obniżenia mojej pensji. Ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem to Rada Miasta ustala wynagrodzenie prezydenta. 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta nie przyjęła tej uchwały (2 radnych głosowało „ za”, 10 „ przeciw”, a 6 wstrzymało się od głosu). W związku z tym, że od 1 lipca 2018 r. obowiązują równolegle zarówno wspomniane Rozporządzenie Rady Ministrów, jaki i dotychczasowa Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 18 12 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świnoujście, zdecydowałem, że do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, Czytaj dalej


Pages: 1 2