Sweco Consulting Inżynierem przy przebudowie Terminala Promowego w Świnoujściu

Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera, wg warunków kontraktowych FIDIC, dla zadania pn.: „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach. Obszarem inwestycji objęta będzie północna część Terminala Promowego tj. Stanowiska Promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze.

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, świadczyć będzie usługi doradcze na etapie projektowania oraz przygotowywania kontraktu na roboty budowlane, jak również sprawować nadzór nad realizacją robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym także nad zadaniami dodatkowymi. Do naszych zadań należeć będzie również prowadzenie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadzoru przyrodniczego.

Czas realizacji robót budowlanych szacowany jest na około 20 miesięcy.