Radni wybrali prezydium Rady Miasta Świnoujście.

Dzisiaj, 26 listopada, odbyła się druga sesja Rady Miasta Świnoujście wybranej na kadencję 2018-23. Radni wybrali prezydium Rady Miasta Świnoujście. Przewodniczącą została Elżbieta Jabłońska. Za jej kandydaturą głosowało 12 radnych, przeciw było 8, a jeden wstrzymał się od głosu. Pierwszym wiceprzewodniczącym został Marek Niewiarowski, którego poparło 12 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wiceprzewodniczącym został również Jacek Jurkiewicz, którego poparło także 12 radnych, przeciw było 9, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Życzymy podejmowania uchwał służących mieszkańcom i rozwojowi miasta, dalszego pozyskiwania środków unijnych i dobrej współpracy.

Redakcja portalu
ewyspiarz24.pl