Ścieżka rowerowa wzdłuż alei bukowej

Nowojachtowa – taką roboczą nazwę nosi projekt nowej ulicy, która będzie łączyć istniejące już ulice Jachtową i Uzdrowiskową. Dodatkowo powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. Zarówno one, jak i nowa droga będą biegły poza granicami Parku Zdrojowego, ale przez tereny zadrzewione. Dlatego zostały zaprojektowane tak, aby chronić cenne drzewa, te tworzące tzw. aleję bukową, ale nie tylko.
Nowojachtowa ma odciążyć istniejącą ulicę Chrobrego, aktualnie główną drogę dojazdową do wschodniej części dzielnicy nadmorskiej, czyli tzw. nowej promenady i ulicy Uzdrowiskowej.

– Znaczna część ulicy Chrobrego biegnie przez Park Zdrojowy – mówi zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska. – Droga jest wąska. Jej poszerzenie oznaczałoby ingerencję w Park Zdrojowy i zwiększenie ruchu samochodowego w tym rejonie. Nie chcemy ani jednego, ani drugiego. Wybudowanie ulicy Nowojachtowej ochroni Park Zdrojowy.
Inwestycja zacznie się od skrzyżowania ulic Rogozińskiego, Mieszka I i Jachtowej. Zamiast skrzyżowania powstanie tam rondo. Dalej przebudowana będzie już istniejąca ulica Jachtowa (do Fortu Anioła). Po jednej stronie drogi powstanie ciąg pieszo – rowerowy (ten zakres pierwotnie planowany był do wykonania w tym roku, niestety na ogłoszony na początku roku przetarg nie wpłynęła żadna oferta), a po drugiej (wzdłuż portu jachtowego) sam chodnik. Sama Nowojachtowa (o długości 538 metrów i szerokości 6,5 metra) będzie odchodziła w lewo od ulicy Jachtowej w pobliżu Fortu Anioła. Wraz z nią ścieżka dla rowerów i chodnik. Na dalszym odcinku ścieżka i chodnik będą odchodziły w prawo i prowadziła wzdłuż tzw. alei bukowej (równolegle do ulicy Uzdrowiskowej. Natomiast sama ulica Nowojachtowa (także z chodnikiem) będzie biegła prostopadle do ulicy Uzdrowiskowej.

Czytaj dalej …


Pages: 1 2