Skok na kasę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Rząd od pewnego czasu pracuje nad zmianami w ustawie o zbiórkach publicznych. Nowe regulacje mają umożliwić Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji blokadę zbiórki publicznej, jeśli zostanie uznana za sprzeczną z zasadami życia społecznego. Przeciwko nowym przepisom protestują zarówno WOŚP, jak i fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Amnesty International czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Jedną z organizacji podpisanych pod apelem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od 26 lat organizujemy największą dziś w Polsce zbiórkę publiczną – Finał WOŚP. To jest już nie tylko zbiórka środków na zakup sprzętu medycznego, to jest łączące Polaków w kraju i na całym świecie święto solidarności i społeczeństwa obywatelskiego” – podkreśla Owsiak.

Zgodnie z nowym projektem minister spraw wewnętrznych będzie miał prawo zablokować każdą zbiórkę publiczną, jeśli uzna jej cel za „sprzeczny z zasadami życia społecznego” albo, że „narusza ważny interes publiczny”. Jedynym decydentem, czy tak jest faktycznie, będzie MSWiA. To może oznaczać całkowitą likwidację corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Na mocy przepisów prawa minister spraw wewnętrznych, a więc polityk, otrzyma uprawnienie do tego, by samodzielnie, pod pretekstem swobodnej oceny działalności i celów Fundacji, do Finału nie dopuścić” – zaznacza Jerzy Owsiak.

Lider WOŚP zwraca też uwagę na inny ważny aspekt ustawy. Jeśli MSWiA uzna daną zbiórkę za niepożyteczną, organizator może wskazać inny cel, ale ma na to tylko 3 dni. Po upływie tego czasu zbiórka jest likwidowana, a zebrane pieniądze są przejmowane przez ministerstwo, które samo zadecyduje, na jaki cel zostaną wydane.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, da to politykom możliwość decydowania o celach, na jakie fundacje mają zbierać pieniądze. Choć w swoim apelu Owsiak zwraca uwagę na to, że PiS chce zniszczyć własnie jego fundację, fakty są jednak takie, że nowe prawo da politykom nieograniczone uprawnienia do ingerowania w działalność każdej fundacji.

Źródło: pikio.pl