Strajk w oświacie. W środę egzaminy gimnazjalne.


Uczniów ostatnich klas gimnazjów oraz ich rodziców informujemy, że egzaminy gimnazjalne w świnoujskich szkołach publicznych odbędą się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Uczniowie przystępujący do egzaminów winni stawić się w strojach apelowych w swoich szkołach w środę 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 8.00.

Strajk w oświacie. W środę egzaminy gimnazjalne.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 10-11-12. kwietnia 2019 r. Składy komisji egzaminacyjnych zostały skompletowane. Zgodnie z prawem, uzupełniono je o 5 osób z uprawnieniami pedagogicznymi, które pracują poza szkołą. Wszystkie zostały przeszkolone przez dyrektorów placówek.
Dziś drugiego dnia ogólnopolskiej akcji strajkowej w oświacie, w świnoujskich szkołach i przedszkolach publicznych do protestu przystąpiło rano (dane na godzinę 10.00) 309 nauczycieli. Ostateczna liczba dziś strajkujących będzie znana po godzinie 12.00, czyli wraz z nauczycielami z tzw. drugiej zmiany.
Dzieci, uczniowie, którzy przyszli rano do swoich placówek, mają zapewnioną opiekę. Jest ich w sumie 205, w tym 145 w przedszkolach i 60 w szkołach. Wczoraj, pierwszego dnia strajku, było ich o 50 więcej: w przedszkolach 140 i szkołach 115.
BIK UM Świnoujście