Strajk – Wsparcie dla uczniów podczas tegorocznych egzaminów

Zgodnie z apelem Kuratorium Oświaty w Szczecinie o „wsparcie uczniów podczas tegorocznych egzaminów” poprzez zgłaszanie się nauczycieli chcących uczestniczyć w zespołach egzaminacyjnych (a posiadających odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne), zgłosiłem swój akces na adres mailowy egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

Zachęcam jednocześnie nauczycieli, zarówno emerytów jak i czynnych zawodowo, do zgłaszania się do tych zespołów, aby umożliwić uczniom wszystkich szczebli edukacji przystąpienie do egzaminów.

Strajk – tak, ale nie dla blokady egzaminów.

Andrzej Mrozek