Świnoujście. Jesteśmy aktywni społecznie


Jesteśmy aktywni społecznie

W dniu 15 czerwca na konferencji EUROPOLIS w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, po raz pierwszy został opublikowany raport i „Ranking Miast obywatelskich!”

Ranking wydany przez Fundację Schumana powstał w oparciu o analizę pięciu wskaźników: biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału w organizacjach publicznych, zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, rozpowszechnienia postaw obywatelskich oraz otwarcia samorządów na obywateli. Autorzy przeanalizowali wszystkie 66 polskich miast na prawach powiatu.

Świnoujście znalazło się w raporcie na bardzo wysokim drugim – za Sopotem –miejscu, jeżeli chodzi o zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne.

– W przypadku naszego samorządu wysoko oceniono system udzielania informacji publicznej, wysoką aktywność mieszkańców miasta, jeżeli chodzi o udział w życiu organizacji pozarządowych, społecznych. Mamy również w ostatnich latach najwyższy w kraju udział mieszkańców miasta w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim – informuje Robert Karelus rzecznik Prezydenta Świnoujścia – Co ciekawe jesteśmy też miastem ,w którym radni zadają najwyższą liczbę interpelacji – średnio każdy z nich 32 rocznie.

Na zdjęciu ubiegłoroczni Laureaci Budżetu Obywatelskiego