Ultimatum dla konsorcjum Astaldi

Wczoraj (31 lipca) minął termin, o który konsorcjum Astaldi poprosiło na uzyskanie bankowych gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę tunelu pod Świną. Nie otrzymaliśmy jednak od nich żadnych informacji.
Dlatego pisemnie wezwałem Astaldi S.p.A. do przedstawienia wspomnianych gwarancji i podpisania umowy na budowę tunelu. Jako termin wyznaczyłem najbliższy piątek (3 sierpnia).
Jeśli Astaldi nie stawi się, to straci 10 mln złotych wadium, a miasto zaprosi do podpisania umowy konsorcjum, którego liderem jest firma Porr. W przetargu na budowę tunelu Astaldi zaproponowało cenę 727 mln złotych, a Porr – 793 mln złotych.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz