Wybory samorządowe w Świnoujściu

Wybory samorządowe w Polsce w 2018 – Wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 7:00 do 21:00. I tura odbędzie się 21 października, natomiast II tura wyborów na włodarzy dwa tygodnie później – 4 listopada.

Wybory samorządowe w Świnoujściu


Obwieszczenie Prezydenta Miasta i Uchwały Rady Miasta Świnoujście o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała w sprawie podziału Gminy Miasto Świnoujście na okręgi wyborcze

Uchwała w sprawie podziału Gminy Miasto Świnoujście na stałe obwody głosowania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świnoujściu

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Wszystko o wyborach tutaj