Żegnamy Pana Czesława – Nauczyciela i Wychowawcę

Żegnamy Pana Czesława – Nauczyciela i Wychowawcę

W wieku 96 lat odszedł od nas Pan Czesław Nogal. Żegnamy Go przede wszystkim jako wspaniałego pedagoga oraz pioniera oświaty na Ziemiach Odzyskanych: w latach 1946 – 1954 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Widuchowej, a następnie dyrektorem Domu Dziecka w Lubiniu, a w latach 1954 – 1963 Inspektorem oświaty oraz Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim. Od roku 1963 do 1972 pełnił funkcję Inspektora Szkolnego, obejmującego nadzorem szkoły w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wolinie, Przytorze, Wapnicy, Sierosławiu, Dargobądziu, Wisełce, Kołczewie i Międzywodziu. Piastując to stanowisko zainicjował w Świnoujściu budowę szkół podstawowych nr 4, 7 i 2. Od roku 1972 do 1976 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu, a od 1976 do 1983 dyrektorem Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego – organizując od początku pracę szkoły w nowym obiekcie, przy ul. Sołtana 2. Z tej szkoły odszedł na emeryturę, pracując w niej jeszcze jako wychowawca internatu.
Żegnamy Go także jako wielkiego społecznika, Człowieka, który żył sprawami naszego Miasta, sprawami oświaty – jako nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń mieszkańców Świnoujścia.

Każdy, kto zetknął się z Panem Czesławem powie o Nim: „wspaniały i prawy Człowiek”, „doskonały Dyrektor, Nauczyciel i Wychowawca”. To nie jest takie łatwe przejść prosto przez życie w różnych okresach czasu, będąc zawsze powszechnie szanowanym Człowiekiem. Panu Czesławowi to udało się.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 22 marca o godzinie 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Świnoujściu. Tego samego dnia o godzinie 12.30 w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza przy ulicy Piastowskiej zostanie odprawiona Msza Żałobna.

Tekst UM